Hundars allergiska eksem kan kopplas till vissa delar av arvsmassan

2022-12-15

Nya genmappningsmetoder har hjälpt forskare att, hos hundar, hitta samband mellan allergiskt eksem och flera regioner i arvsmassan. Några av de identifierade generna stämmer överens med gener som kopplats till samma sorts problem hos människor. Till exempel har filaggrinkomplexet, som anses vara den starkaste riskfaktorn för atopiska eksem hos människor, nu också kopplats till sjukdomen hos hundrasen Labrador retriever.

Det visar en ny studie gjord av hundgenetikgruppen vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som i samarbete med kollegor i Schweiz, Storbritannien och USA, har forskat på det här i drygt 10 år.

Läs artikeln

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15