Åke Lundkvist har tilldelats 3 miljoner kronor i laborativt stöd från SciLifeLab

2022-12-05

Åke Lundkvist har tilldelats 3 miljoner kronor i laborativt stöd från SciLifeLab för perioden 2023 - 2024 för projektet ZSC – National core facility for  Pandemic Preparedness

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15