Vetenskapsrådets Konsolideringsanslag 2022 till Grupp Sellin

2022-12-01

Mikael Sellins forskningsgrupp har beviljats ett av årets Konsolideringsanslag från svenska Vetenskapsrådet. Anslaget, på 10 miljoner kronor över 5 år, syftar till ”…att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare”.

Läs mer

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15