Forskare vid IMBIM tilldelas totalt 23.4 miljoner av Vetenskapsrådet för bidragsperioden 2022-2027

2022-11-11

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2022. Totalt beviljas drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2022–2027.

Johanna Lindahl, 4 498 000 kr + 3 000 000 kr
Jiaxin Ling 4 772 000 kr
Mikael Sellin, 4 800 000 kr
Helen Wang, 2 400 000 kr
Mathew Webster 3 900 000 kr

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15