Cancervaccin på gränsen till genombrott

2022-08-15

Utvecklingen av cancervaccin kan snabbas på tack vare den internationella kraftsamling som gjordes för att framställa covid-19-vaccin. På sikt kan cancerformer som i dag saknar bot bli möjliga att behandla. Men vad är egentligen ett cancervaccin? 

Läs artikeln

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-22