Erik Schubert, doktorand vid IMBIM, har fått pris för bästa poster vid den vetenskapliga konferensen Viruses 2022

2022-05-02

Erik Schubert presenterade resultat om hur humana adenovirus kan påverka homeostasen hos mitokondrier med fokus på vilket virusprotein som kan vara ansvarigt för utsläpp av mitokondrie-DNA.

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15