Fåglar visar upp en otrolig biologisk mångfald vad det gäller fjäderdräktens mönster och färger. Men hur uppstår dessa fascinerande mönster? I en ny studie visar svenska och franska forskare att det krävs två oberoende mutationer för att hönsen ska få så kallad gökfärg, dvs svart- och vitrandiga fjädrar. De två mutationerna påverkar funktionen av genen CDKN2A som är en känd så kallad tumörsuppressorgen

2017-04-10

Nyheter