Kursadministration

Kursadministrationen vid IMBIM finns i C 8:3 

Alexis Fuentes

Forskarutbildning, läkarprogrammet samt fristående kurser

Eva Engström

Apotekar-, receptarie-, BMA-programmet samt läkarprogrammet

Susanne Tingsborg

Masterprogrammet i infektionsbiologi

Susanne Lundgren

Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i medicinsk forskning