Forskarutbildning

Information om forskarutbildningen vid IMBIM finns i dagsläget endast i engelsk version. This information is only avaliable in english version.