Utbildning vid IMBIM

IMBIM undervisar vid ett flertal kurser inom Uppsala universitets grundutbildningsprogram.

Vi kan ta emot studenter för självständiga arbeten, examensarbeten och forskningsförberedande fördjupningskurser inom områden som anknyter till institutionens forskning.

Gör ditt projektarbete hos oss!

Tag kontakt med våra handledare för att göra ditt projektarbete på IMBIM

se även Databas för självständiga arbeten
 

Varmt välkommen!