Sammanfattning

För mer information se den engelska sidan!

Vår ansökan syftar till att bekämpa det ökande kliniska problemet med antibiotikaresistens och att motverka den oroväckande minskningen i utvecklandet av nya antibiotika. Vi kommer att leverera innovativa doseringsstrategier som både är effektiva och minimerar risken för antibiotikaresistens samt generera experimentella och teoretiska redskap som kan förutsäga den kliniska potentialen av läkemedelskandidater. Vi kommer att utveckla in silico modeller som kan prediktera effekten hos patienter baserat på data från in vitro- och djurexperiment som karaktäriserar Gram-negativa bakteriers tillväxt och antibiotikaavdödning över tid.

De verktyg och metoder vi vill utveckla kommer att (i) stimulera akademisk discoveryforskning, (ii) underlätta för regulatoriska myndigheter att utvärdera doseringsstrategier för antibiotika och (iii) göra antibiotikautvecklingen billigare och mer effektiv för läkemedels- och bioteknikföretag genom att bidra till mer exakta prediktioner av kliniska effekter. Sjukvården och samhället i övrigt kommer i slutändan att erhålla effektiva antibiotikabehandlingar som minskar morbiditet, mortalitet och kostnader orsakade av antibiotikaresistenta bakterieinfektioner. Vi förväntar oss att våra strategier kommer resultera i minskad sjukdom hos allmänheten, reducerade kostnader, förlängd överlevnad av existerande antibiotika och minskade utvecklingskostnader för nya antibiotika.