Dan I Andersson vid IMBIM har av Olav Thons stiftelse tilldelats tio miljoner kronor i anslag för forskning om utveckling av antibiotikaresistens i bakteriell biofilm.

2018-01-15

Nyheter