Åke Lundkvist vid IMBIM har tilldelats tre miljoner kronor i projektbidrag av Vetenskapsrådet för forskningssamarbete mellan Kina och Sverige. Syftet med projektbidraget är att stödja en långsiktig utvecklingen av samarbete mellan svenska och kinesiska forskare. Totalt har cirka 36 miljoner kronor beviljats för bidragsperioden 2018-2020.

2018-01-15

Nyheter