Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och nätverksbidrag - Swedish Research Links inom området utvecklingsforskning. Sex av bidragen går till forskare vid UU, därav ett till Johanna Lindahl och hennes projekt: Människans bästa vän? En gränsöverskridande "One Health" approach till förbättrad rabieskontroll hos hund i sydostasien.

2018-01-12

Nyheter