Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Johanna Lindahl vid IMBIM har antagits som docent i infektionsbiologi

2018-01-12

Nyheter