Anna-Karin Olsson, Lena Kjellén och Kerstin Lindblad-Toh vid IMBIM har beviljats totalt 7.8 miljoner i forskningsanslag från Cancerfonden till deras respektive projekt.

2017-11-15

Nyheter