Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Örjan Carlborg och Andreas Wallberg vid IMBIM har av FORMAS tilldelats ca tre mljoner kronor var i forskningsmedel för deras forskning "Behövs nya genetiska modeller inom framtidens genomikbaserade växt och djurförädlingsprogram?" respektive "Klimatgenomik hos den nordliga krillen: dåtid, nutid och framtiden för en viktig marin art".

2017-11-13

Nyheter