Om IMBIM

Vid IMBIM bedrivs forskning och undervisning inom  genomik, immunologi, biokemi och molekylär cellbiologi samt mikrobiologi.

IMBIM är också värd för core faciliteterna för proteomik respektive transgena djur.

IMBIMs lokaler finns på BMC men institutionens forskare har många internationella och nationella kontakter och samarbetar i Uppsala med grupper vid Akademiska sjukhuset, Rudbeck och Ångströmlaboratorierna, EBC och SLU.