Lika villkorsgruppen vid IMBIM

Ordförande och kontaktperson:
Birgitta Tomkinson, Professor

Övriga ledamöter:

Jämställdhetsplan 2017