Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Lärare/Amanuenser

Översikt över våra kurser, aktuella labinstruktioner för amanuenser, våra lathundar för olika undervisningssituationer

Welcome to teach at IMBIM(endast engelska)
Översikt över IMBIMs kurser
Översikt av IMBIMs labbar och ansvariga personer 2016
UU Pedagogiska programmet
Tentamenregler
Regler vid fusk
Mall timarvoden för undervisning, ej anställda
Mall internfakturereing för undervisning
Riktinjer för skriftliga prov rev 180227

Här hittar du alltid den för terminen aktuella instruktionen för labb-handledning. Använd bara den i undervisningssyfte! Var observant att labben med liknande namn har olika utformning i olika program. Välj därför versionen för programmet du ska undervisa på (LP= läkarprogrammet, BM = biomedicinarprogrammet, BMA= biomedicinsk analytiker programmet).