Lärare/Amanuenser

Översikt över våra kurser, aktuella labinstruktioner för amanuenser, våra lathundar för olika undervisningssituationer
 

Welcome to teach at IMBIM
(endast engelska)


Översikt över IMBIMs kurser


Översikt av IMBIMs labbar och ansvariga personer 2016
 

UU Pedagogiska programmet
 

Tentamenregler
 

Regler vid fusk


Mall timarvoden för undervisning, ej anställda


Mall internfakturereing för undervisning


Här hittar du alltid den för terminen aktuella instruktionen för labb-handledning. Använd bara den i undervisningssyfte! Var observant att labben med liknande namn har olika utformning i olika program. Välj därför versionen för programmet du ska undervisa på (LP= läkarprogrammet, BM = biomedicinarprogrammet, BMA= biomedicinsk analytiker programmet).