IMBIM dokument

Under denna flik samlar vi olika dokument som kan hjälpa dig som lärare, kursansvarig, handledare för projektstudent mm. Förhoppningsvis kan vi underlätta livet genom olika processer såväl för dig som för vår administration.

Har du önskemål eller frågor om innehållet får du gärna höra av dig till studierektorn eller administrationen.
 

Innehållsförteckning:
 

Diverse:
Anmälan tjänsteresa mm
 

Doktorander:
Doktorandhandbok, olika formulär för din tid som doktorand, uppföljningsdokument mm


Lärare/Amanueser:
Lista över våra kurser (undervisningskarta), aktuella labb instruktioner för amanuenser, våra lathundar för olika undervisningssituationer


Policydokument:
Styrelsens beslut i olika frågor


Projekthandledare och –studenter:
Här hittar du vad som gäller för dig som projekthandledare respektive projektstudent. Lathundar, rapport mallar mm