Linus Sandegrens forskargrupp

Plasmiddynamik hos multiresistensplasmider och utveckling av plasmidburen resistens

For mer information, se den engelska sidan.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog