IMBIM bygger BSL3 laboratorium

I fredags, 11 september, fick IMBIM sitt nya säkerhetslab, levererat på långtradare från Montpellier i Frankrike och till sist lyft in i sitt förbyggda väderskal (där det passade perfekt).

Det i en 40 fots stålcontainer inneslutna säkerhetslaboratoriet uppfyller säkerhetskraven för att arbeta med de allra farligaste bakterierna och nästan alla virus (BSL3).

Nu återstår bara en del installationsarbeten samt valideringar, säkerhetsanalyser och detaljerade arbetsrutiner innan det är klart att tas i bruk av forskare vid bland annat Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Sveriges lantbruksuniversitet.
 

Länk till artikel i Uppsala Nya Tidning 2015-07-13
 

För frågor angående bygget: Cecilia Broman

För frågor rörande verksamheten i det färdiga laboratoriet: Åke Lundkvist
 


Foto: Per Eriksson
 


Foto: Tanja Strand


Foto: Tanja Strand
 


Foto: Tanja Strand
 


Foto: Per Eriksson
 Foto: Michelle Wille


Foto: Per Eriksson
 


Foto: Michelle Wille


 
Under de senaste veckorna har förberedelserna inletts för byggandet av ett BSL3 laboratorium vid IMBIM/BMC (på taket utanför A9:3 korridoren). Laboratoriet byggs som en färdig modul (”plug-and-play”) av ett företag i Frankrike inuti en vanlig 40-fots stålcontainer och levereras till BMC under sensommaren. På grund av vårt nordliga och något bistra klimat bygger vi även ett ”väderskal” runt själva laboratoriet så att vi bättre kan hålla värmen och även gå torrskodda.

Med hjälp av det nya laboratoriet kommer vi att kunna bedriva forskning på en rad zoonotiska mikroorgansimer, fr.a. virus, av säkerhetsklass 3 (t.ex. fästingburet encefalitvirus (TBEV), hantavirus, West Nile virus och denguevirus).

Länk till artikel i Uppsala Nya Tidning 2015-07-13


26 augusti 2015
 


7 augusti 2015
 


7 augusti 2015
 


7 maj 2015
 


22 april 2015


För frågor angående bygget: Cecilia Broman

För frågor rörande verksamheten i det färdiga laboratoriet: Åke Lundkvist