Birgitta Heymans forskargrupp

Hur antikroppar reglerar immunförsvaret

Bakgrund. Antikroppar kan reglera immunsvaret om de ges till en individ tillsammans med det antigen som antikropparna känner igen. Då bildas ett immunkomplex i kroppen och i vissa fall kan immunsvaret mot antigenet i komplexet nästan helt stängas av. IgG-antikropparnas hämmande förmåga används kliniskt för att hindra att Rh-negativa kvinnor bildar antikroppar mot sina Rh-positiva fosters erytrocyter. Denna IgG-behandling har nästan helt utrotat hemolytisk sjukdom hos nyfödda men trots det förstår man inte mekanismerna bakom denna suppression. I andra fall kan antikroppar förstärka immunsvaret flera hundra gånger.

Min forskargrupp försöker förstå mekanismerna bakom hur IgG hämmar ett immunsvar och hur IgE, IgM, IgG och komplementfaktorer förstärker immunsvaret.

IgE-antikroppar förstärker immunsvaret genom att B-lymfocyter i blodet fångar upp IgE-antigen-komplexen och transporterar dem till särskilda områden i mjälten där immunsvaret äger rum. På okänt sätt överlämnas immunkomplexen av B-lymfocyterna till dendritiska celler som sedan presenterar antigenet mycket effektivt för T-lymfocyter. Vi försöker förstå hur detta går till. Vi undersöker också om mikroorganismer kan binda direkt till den IgE-receptor (CD23) på B-lymfocyten som binder till IgE-antigen-komplexen och på så sätt inducera ett kraftigt immunsvaret utan att IgE behöver medverka.

IgM och IgG3 förstärker immunsvaret genom att utnyttja komplement-systemet. Antigen-antikropps-komplex kan ibland aktivera ett annat försvarssystem, komplementsystemet. Man vet att människor som saknar vissa komplementfaktorer har ett defekt antikroppssvar och mer autoimmuna sjukdomar, men orsaken till detta samband är okänd. Det är bara den klassiska komplementaktiveringsvägen som är nödvändig för antikroppssvaret. Vi har oväntat funnit att varken IgM, C-reactive protein (CRP) eller SAP, som är kända aktiverare av klassiska vägen, behövs för ett normalt antikroppssvar och undersöker nu om antigenet självt kan aktivera komplement. Vi försöker också ta reda på hur komplementreceptorerna 1 och 2 är inblandade i antikroppssvaret och på vilka celler de måste uttryckas och om IgG3 bidrar till transport av antigen in till B-lymfocytfolliklar.

IgG-medierad suppression av immunsvaret mot erytrocyter. För att förstå mekanismerna bakom IgG:s förmåga att helt undertrycka ett antikroppssvar studerar vi hur IgG förändrar antigenets transport till mjälten, aktiveringen av B-lymfocyter i folliklarna och bildandet av germinala centra. För detta använder vi både konfokalmikroskopi och flödescytometri.

Betydelse. Att förstå hur antigen-specifika antikroppar påverkar immunsvaret har betydelse för att förstå grundläggande immunreglering, autoimmuna sjukdomar och allergier.
nart, tills vidare se den engelska sidan

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog