Genomik

Husdjur (höns, grisar, hundar och hästar) används som modellsystem för att studera nedärvning av olika egenskaper och sjukdomstillstånd. Ett annat modellsystem är jäst där epigenetiska förändringar av genomet studeras.