Forskning

Vid IMBIM bedrivs forskning inom genomik, biokemi och molekylär cellbiologi, immunologi samt mikrobiologi.

IMBIM är också värd för core faciliteterna för proteomik respektive transgena djur.

IMBIMs lokaler finns på BMC men institutionens forskare har många internationella och nationella kontakter och samarbetar i Uppsala med grupper vid Akademiska sjukhuset, Rudbeck och Ångströmlaboratorierna, EBC och SLU.