Välkommen till IMBIM

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i medicinsk biokemi, medicinsk mikrobiologi, immunologi och jämförande genomik.

C8:301, BMC, Husargatan 3, Uppsala 2018-04-27 09:15 Zan, Yanjun